Trang chủ » Quan hệ cổ đông
         
   

Công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PTT


Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo việc Công bố nghị quyết  ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PTT. Chi tiết tại file đính kèm.

 
 
 
   

Công bố điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2018


Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo việc Công bố điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2018. Chi tiết tại file đính kèm.
 
 
 
   

Công bố thông tin giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKDN


Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo việc Công bố thông tin giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKDN. Chi tiết tại file đính kèm.

 
 
 
   

Báo cáo miễn nhiệm phó giám đốc của PTT


Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo việc miễn nhiệm phó giám đốc của PTT. Chi tiết tại file đính kèm.

Báo cáo miễn nhiệm phó Giám Đốc của PTT
 
 
 
   

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường


Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018. Chi tiết tại file đính kèm.
 
 
 
  Trang: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9  
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương  
  CBTT về việc Thay đổi tên miền Website của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương  
  Công bố thông tin về ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  
  CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của ĐHĐCĐ PTT  
  TB về việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.