Trang chủ » Quan hệ cổ đông
         
   

Công bố thông tin giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKDN


Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo việc Công bố thông tin giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKDN. Chi tiết tại file đính kèm.

 
 
 
   

Báo cáo miễn nhiệm phó giám đốc của PTT


Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo việc miễn nhiệm phó giám đốc của PTT. Chi tiết tại file đính kèm.

Báo cáo miễn nhiệm phó Giám Đốc của PTT
 
 
 
   

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường


Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018. Chi tiết tại file đính kèm.
 
 
 
   

Bầu bổ sung HĐQT thành viên HĐQT


Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Đông Dương kính gửi quý cổ đông công bố thông tin bầu bổ sung thành viên HĐQT. Chi tiết tại file đính kèm.
 
 
 
   

CBTT bầu bổ sung thành viên HDQT và bầu chủ tịch HDQT - PTT


Kính gửi: Quý Cổ Đông
Công ty Đông Dương kính gửi quý cổ đông công bố thông tin bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT. Chi tiết tại file đính kèm.
Trân trọng!

 
 
 
  Trang: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9  
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của ĐHĐCĐ PTT  
  TB về việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019  
  CBTT NQ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019  
  CBTT về Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  
  CBTT về việc chi trả cổ tức năm 2018  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.