Trang chủ » Quan hệ cổ đông
         
   

Công bố thông tin giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKDN


Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo việc Công bố thông tin giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKDN. Chi tiết tại file đính kèm.

 
 
 
   

Báo cáo miễn nhiệm phó giám đốc của PTT


Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo việc miễn nhiệm phó giám đốc của PTT. Chi tiết tại file đính kèm.

Báo cáo miễn nhiệm phó Giám Đốc của PTT
 
 
 
   

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường


Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018. Chi tiết tại file đính kèm.
 
 
 
   

Bầu bổ sung HĐQT thành viên HĐQT


Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Đông Dương kính gửi quý cổ đông công bố thông tin bầu bổ sung thành viên HĐQT. Chi tiết tại file đính kèm.
 
 
 
   

CBTT bầu bổ sung thành viên HDQT và bầu chủ tịch HDQT - PTT


Kính gửi: Quý Cổ Đông
Công ty Đông Dương kính gửi quý cổ đông công bố thông tin bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT. Chi tiết tại file đính kèm.
Trân trọng!

 
 
 
  Trang: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9  
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  CBTT Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát PTT  
  Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương  
  CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
  TB Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 KSV nhiệm kỳ 2019-2024  
  Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.