Trang chủ » Quan hệ cổ đông
         
   

Công bố thông tin biên bản bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022


Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Đông Dương kính gửi quý cổ đông công bố thông tin biên bản bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Chi tiết tại file đính kèm.
Trân trọng!

 
 
 
   

Nghị quyết biên bản DHDCD thường niên năm 2017


Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết, biên bản DHDCD thường niên năm 2017.
Trân trọng!
 
 
 
   

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của PVTrans-PTT.
 
 
 
   

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận sở hữu chứng khoán


Kính gửi: Quý Cổ Đông

Công ty Đông Dương gửi Quý cổ đông nội dung công văn thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận sở hữu chứng khoán. Chi tiết file đính kèm.
Trân trọng!
 
 
 
   

Thay đổi Thành viên HĐQT Công ty PTT


Kính gửi: Quý Cổ Đông!
 
 
 
  Trang: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9  
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của ĐHĐCĐ PTT  
  TB về việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019  
  CBTT NQ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019  
  CBTT về Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  
  CBTT về việc chi trả cổ tức năm 2018  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.