Trang chủ » Quan hệ cổ đông
         
   

Bầu bổ sung HĐQT thành viên HĐQT


Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Đông Dương kính gửi quý cổ đông công bố thông tin bầu bổ sung thành viên HĐQT. Chi tiết tại file đính kèm.
 
 
 
   

CBTT bầu bổ sung thành viên HDQT và bầu chủ tịch HDQT - PTT


Kính gửi: Quý Cổ Đông
Công ty Đông Dương kính gửi quý cổ đông công bố thông tin bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT. Chi tiết tại file đính kèm.
Trân trọng!

 
 
 
   

Công bố thông tin biên bản bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022


Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Đông Dương kính gửi quý cổ đông công bố thông tin biên bản bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Chi tiết tại file đính kèm.
Trân trọng!

 
 
 
   

Nghị quyết biên bản DHDCD thường niên năm 2017


Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết, biên bản DHDCD thường niên năm 2017.
Trân trọng!
 
 
 
   

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của PVTrans-PTT.
 
 
 
  Trang: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9  
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương  
  CBTT về việc Thay đổi tên miền Website của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương  
  Công bố thông tin về ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  
  CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của ĐHĐCĐ PTT  
  TB về việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.