Trang chủ » Quan hệ cổ đông
         
   

Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương ngày 24/5/2016


Kính gửi: Quý Cổ đông!


Công ty Đông Dương trân trọng gửi tới Quý Cổ đông nội dung Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương ngày 24/5/2016. Chi tiết tại file kèm theo.
Trân trọng./.
 
 
 
   

Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


Kính gửi: Quý Cổ đông!Công ty Đông Dương trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (Chi tiết tại file kèm theo).

Trân trọng./.
 
 
 
   

Bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


 
 
 
   

Bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


 
 
 
   

Công bố thông tin Thay đổi thành viên HDQT


 
 
 
  Trang: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9  
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  Công bố thông tin bổ nhiệm PGĐ PTT  
  Công bố nghị quyết DHDCD bất thường 2018  
  Công văn Báo cáo Công tác nhân sự PTT 2018  
  Công bố thông tin vv thay đổi địa chỉ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 2018  
  Thư mời tham dự Đại Hội Cổ Đông bất thường 2018  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.