Trang chủ » Quan hệ cổ đông
         
   

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận sở hữu chứng khoán


Kính gửi: Quý Cổ Đông

Công ty Đông Dương gửi Quý cổ đông nội dung công văn thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận sở hữu chứng khoán. Chi tiết file đính kèm.
Trân trọng!
 
 
 
   

Thay đổi Thành viên HĐQT Công ty PTT


Kính gửi: Quý Cổ Đông!
 
 
 
   

Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương ngày 24/5/2016


Kính gửi: Quý Cổ đông!


Công ty Đông Dương trân trọng gửi tới Quý Cổ đông nội dung Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương ngày 24/5/2016. Chi tiết tại file kèm theo.
Trân trọng./.
 
 
 
   

Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


Kính gửi: Quý Cổ đông!Công ty Đông Dương trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (Chi tiết tại file kèm theo).

Trân trọng./.
 
 
 
   

Bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


 
 
 
  Trang: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9  
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương  
  CBTT về việc Thay đổi tên miền Website của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương  
  Công bố thông tin về ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  
  CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của ĐHĐCĐ PTT  
  TB về việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.