Trang chủ » Quan hệ cổ đông
         
   

Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương ngày 24/5/2016


Kính gửi: Quý Cổ đông!


Công ty Đông Dương trân trọng gửi tới Quý Cổ đông nội dung Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương ngày 24/5/2016. Chi tiết tại file kèm theo.
Trân trọng./.
 
 
 
   

Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


Kính gửi: Quý Cổ đông!Công ty Đông Dương trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (Chi tiết tại file kèm theo).

Trân trọng./.
 
 
 
   

Bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


 
 
 
   

Bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


 
 
 
   

Công bố thông tin Thay đổi thành viên HDQT


 
 
 
  Trang: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9  
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  CBTT Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát PTT  
  Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương  
  CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
  TB Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 KSV nhiệm kỳ 2019-2024  
  Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.