Trang chủ » Quan hệ cổ đông
         
   

Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016


 
 
 
   

Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


 
 
 
   

Thông báo đề cử ứng cử Kiểm soát viên nhiem ky 2012 -2017


 
 
 
   

Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016


 
 
 
   

Báo cáo thường niên 2015


Kính gửi Quý Cổ đông!
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương trân trọng gửi Quý vị Cổ đông Báo cáo thường niên 2015.
Trân trọng thông báo!
 
 
 
  Trang: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9  
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  CBTT Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát PTT  
  Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương  
  CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
  TB Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 KSV nhiệm kỳ 2019-2024  
  Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.