Trang chủ » Quan hệ cổ đông
         
   

Thay đổi nhân sự Kế toán Trưởng (01-11-2013)


Ngày 01/11/2013, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT) đã có quyết định về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm có thời hạn chức danh Kế toán Trưởng Công ty. PTT xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung quyết định.
 
 
 
   

Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2013 (17-07-2013)


Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2013.
 
 
 
   

Báo cáo Quản trị năm 2012 (09-07-2013)


Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT) xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung Báo cáo Quản trị năm 2012.
 
 
 
   

Nghị quyết thông qua bầu chức danh Chủ tịch HĐQT (04-06-2013)


Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT) xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung Nghị quyết thông qua bầu chức danh Chủ tịch HĐQT.
 
 
 
   

Điều lệ Công ty(29-05-2013)


Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT) xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung Điều lệ Công ty.
 
 
 
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9  
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  CBTT Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát PTT  
  Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương  
  CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
  TB Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 KSV nhiệm kỳ 2019-2024  
  Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.