Trang chủ » Quan hệ cổ đông
         
   

Thay đổi nhân sự Kế toán Trưởng (01-11-2013)


Ngày 01/11/2013, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT) đã có quyết định về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm có thời hạn chức danh Kế toán Trưởng Công ty. PTT xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung quyết định.
 
 
 
   

Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2013 (17-07-2013)


Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2013.
 
 
 
   

Báo cáo Quản trị năm 2012 (09-07-2013)


Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT) xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung Báo cáo Quản trị năm 2012.
 
 
 
   

Nghị quyết thông qua bầu chức danh Chủ tịch HĐQT (04-06-2013)


Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT) xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung Nghị quyết thông qua bầu chức danh Chủ tịch HĐQT.
 
 
 
   

Điều lệ Công ty(29-05-2013)


Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT) xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung Điều lệ Công ty.
 
 
 
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9  
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  CBTT về Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  
  CBTT về việc chi trả cổ tức năm 2018  
  CBTT công tác cán bộ - Kế toán trưởng PTT  
  TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền  
  CBTT NQ Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.