Trang chủ » Quan hệ cổ đông
         
   

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2013 (29-05-2013)


Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT) xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2013
 
 
 
   

Báo cáo Thường niên năm 2012 (18-04-2013)


Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT) xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung Báo cáo Thường niên năm 2012.
 
 
 
   

Quyết định ông Vương Dũng Hoàng thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty (19-03-2013)


Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT) xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung Quyết định Ông Vương Dũng Hoàng thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
 
 
 
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9]  
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  CBTT Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát PTT  
  Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương  
  CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
  TB Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 KSV nhiệm kỳ 2019-2024  
  Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.