Trang chủ » Tin tức
         
   

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của PTT


Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Đông Dương kính gửi nội dung công văn thông báo ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của PTT Trân trọng!
 
 
 
   

Báo cáo thường niên năm 2017 của PTT


Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi nội dung Báo cáo Thường niên năm 2017 Trân trọng!
 
 
 
   

Công bố thông tin bầu CT HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022


Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi Quý cổ đông về việc Bầu CTHĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
Trân trọng!
 
 
 
   

Báo cáo thường niên năm 2016


 
 
 
   

Thông báo số 01- Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022


Kính gửi: Quý Cổ Đông!
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi Quý cổ đông thông báo số 01 - Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
Trân trọng!
 
 
 
  Trang: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  CBTT Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát PTT  
  Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương  
  CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
  TB Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 KSV nhiệm kỳ 2019-2024  
  Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.