Trang chủ » Tin tức
         
   

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương trân trọng gửi tới Quý Cổ đông về việc Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017 (Chi tiết đính kèm)
 
 
 
   

Báo cáo thường niên năm 2014


Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2014 (Chi tiết đính kèm)
 
 
 
   

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2014 (12-01-2015)


Kính gửi: Quý Cổ đông!

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2014 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.
 
 
 
   

Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 
 
 
   

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 
 
 
  Trang: 1 2 3 [4] 5 6  
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  Công bố thông tin bổ nhiệm PGĐ PTT  
  Công bố nghị quyết DHDCD bất thường 2018  
  Công văn Báo cáo Công tác nhân sự PTT 2018  
  Công bố thông tin vv thay đổi địa chỉ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 2018  
  Thư mời tham dự Đại Hội Cổ Đông bất thường 2018  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.