Chi tiết tin
   

Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty


 
     
 
1.Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1.1    Hội đồng quản trị

(1)       Ông Nguyễn Quốc Phương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

-                    Ngày tháng năm sinh              : 28/7/1962

-                    Trình độ văn hoá                     : 10/10

-                    Trình độ chuyên môn              : Kỹ sư địa vật lý

 (2)      Ông Nguyễn Quang Huy – Ủy viên Hội đồng quản trị

-                    Ngày tháng năm sinh              : 01/4/1976

-                    Trình độ văn hoá                     : 12/12

-                    Trình độ chuyên môn              : Thạc sỹ QTKD cao cấp

 (3)      Bà Trần Thị Thu Phong
– Ủy viên Hội đồng quản trị

-                    Ngày tháng năm sinh              :  28/7/1965

-                    Trình độ văn hoá                     :  10/10

-                    Trình độ chuyên môn              :
Cử nhân kinh tế, Cử nhân Khoa học

(4)       Ông Bùi Văn Đại –
Ủy viên Hội đồng quản trị

-                    Ngày tháng năm sinh              :  26/7/1982

-                    Trình độ văn hoá                     :  12/12

-                    Trình độ chuyên môn              :  Kỹ sư Thiết kế thân tàu thủy/ Cử nhân Anh văn
 
 (5)    Ông Vũ Việt Linh  – Ủy viên Hội đồng quản trị

-                    Ngày tháng năm sinh              : 02/01/1977

-                    Trình độ văn hoá                     : 12/12

-                    Trình độ chuyên môn              : Thạc sỹ QTKD
 
1.2     Ban Kiểm soát

(1)        Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng ban Kiểm soát

-                    Ngày tháng năm sinh              :  22/8/1981

-                    Trình độ văn hoá                     :  12/12

-                    Trình độ chuyên môn              :  Kỹ sư Công nghệ Hữu cơ Hoá dầu

 (2)       Ông Phan Văn Long
Thành viên Ban kiểm soát

-                    Ngày tháng năm sinh              :  03/10/1980

-                    Trình độ văn hoá                     :  12/12

-                    Trình độ chuyên môn              :  Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

 (3) Ông Nguyễn Anh Vũ
Thành viên Ban kiểm soát

-                    Ngày tháng năm sinh              : 16/7/1978

-                    Trình độ văn hoá                     : 12/12

-                    Trình độ chuyên môn              : Thạc sỹ Kinh tế
     
    Các tin khác liên quan
Ban giám đốc, kế toán trưởng
Sơ đồ tổ chức
Lĩnh vực hoạt động
Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty
Giới thiệu về chúng tôi
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  CBTT Báo cáo thường niên năm 2018 của PTT  
  CBTT báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của PTT  
  CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
  CBTT công tác nhân sự của PTT  
  CBTT chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.