Chi tiết tin
   

Ban giám đốc, kế toán trưởng


 
     
 
Ban Giám đốc, Kế toán trưởng


(1)       Ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc

-                    Ngày tháng năm sinh              : 01/4/1976

-                    Trình độ văn hoá                     : 12/12

-                    Trình độ chuyên môn              : Thạc sỹ QTKD cao cấp

 (2)      Ông Phạm Hồng Chấn - Phó Giám đốc

-                    Ngày tháng năm sinh              :
15 /11/1960

-                    Trình độ văn hoá                     : 10/10

-                    Trình độ chuyên môn              : Cử nhân Quản lý Hành chính Nhà nước

 
     
    Các tin khác liên quan
Ban giám đốc, kế toán trưởng
Sơ đồ tổ chức
Lĩnh vực hoạt động
Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty
Giới thiệu về chúng tôi
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  CBTT Báo cáo thường niên năm 2018 của PTT  
  CBTT báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của PTT  
  CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
  CBTT công tác nhân sự của PTT  
  CBTT chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.