Chi tiết tin
   

Ban giám đốc, kế toán trưởng


 
     
 
Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng


(1)       Ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc

-                    Ngày tháng năm sinh              : 01/4/1976

-                    Trình độ văn hoá                     : 12/12

-                    Trình độ chuyên môn              : Thạc sỹ QTKD cao cấp

 (3)      Ông Phạm Hồng Chấn - Phó Giám đốc

-                    Ngày tháng năm sinh              :
15 /11/1960

-                    Trình độ văn hoá                     : 10/10

-                    Trình độ chuyên môn              : Cử nhân Quản lý Hành chính Nhà nước

 
(5)      Ông Doãn Văn Chiến -  Kế toán trưởng
-                    Ngày tháng năm sinh              :  02/9/1978

-                    Trình độ văn hoá                     :  12/12

-                    Trình độ chuyên môn              :  Cử nhân  Tài chính - Kinh tế
     
    Các tin khác liên quan
Ban giám đốc, kế toán trưởng
Sơ đồ tổ chức
Lĩnh vực hoạt động
Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty
Giới thiệu về chúng tôi
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  Công bố thông tin bổ nhiệm PGĐ PTT  
  Công bố nghị quyết DHDCD bất thường 2018  
  Công văn Báo cáo Công tác nhân sự PTT 2018  
  Công bố thông tin vv thay đổi địa chỉ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 2018  
  Thư mời tham dự Đại Hội Cổ Đông bất thường 2018  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.