Chi tiết tin
   

Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương


 
     
 
Kính gửi: Quý vị Cổ đông.
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Chi tiết tại file đính kèm.


Trân trọng
     
    Các tin khác liên quan
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
Công bố thông tin về ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính 2017
Báo cáo thường niên năm 2017 của PTT
Công bố việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022
Công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PTT
Công bố điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2018
Công bố thông tin giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKDN
Báo cáo miễn nhiệm phó giám đốc của PTT
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường
Bầu bổ sung HĐQT thành viên HĐQT
CBTT bầu bổ sung thành viên HDQT và bầu chủ tịch HDQT - PTT
Công bố thông tin biên bản bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022
Nghị quyết biên bản DHDCD thường niên năm 2017
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của PVTrans-PTT.
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận sở hữu chứng khoán
Thay đổi Thành viên HĐQT Công ty PTT
Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương ngày 24/5/2016
Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công bố thông tin Thay đổi thành viên HDQT
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Thông báo đề cử ứng cử Kiểm soát viên nhiem ky 2012 -2017
Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Báo cáo thường niên 2015
Báo cáo tài chính năm 2015
TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
TB chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015
Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty
Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014
Thông báo thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty (30-05-2014)
Điều lệ Công ty năm 2014 (25-04-2014)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (25/04/2014)
Ông Phạm Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty (10-04-2014)
Thay đổi nhân sự Kế toán Trưởng (01-11-2013)
Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2013 (17-07-2013)
Báo cáo Quản trị năm 2012 (09-07-2013)
Nghị quyết thông qua bầu chức danh Chủ tịch HĐQT (04-06-2013)
Điều lệ Công ty(29-05-2013)
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2013 (29-05-2013)
Báo cáo Thường niên năm 2012 (18-04-2013)
Quyết định ông Vương Dũng Hoàng thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty (19-03-2013)
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019  
  Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương  
  CBTT về việc Thay đổi tên miền Website của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương  
  Công bố thông tin về ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  
  CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của ĐHĐCĐ PTT  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.