Chi tiết tin
   

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của PTT

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Đông Dương kính gửi nội dung công văn thông báo ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của PTT Trân trọng!
 
     
 
     
    Các tin khác liên quan
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của PTT
Công bố thông tin miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty
Công bố thông tin Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 KSV nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
Báo cáo thường niên năm 2017 của PTT
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017
Công bố thông tin bầu CT HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
Báo cáo thường niên năm 2016
Thông báo số 01- Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016
Điều lệ Công ty năm 2015
Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2015
Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của PTT
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015
Báo cáo thường niên năm 2014
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2014 (12-01-2015)
Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Báo cáo thường niên năm 2013
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
"Duyên dáng PVTrans-PTT” cùng nữ CBCNV Dầu khí Đông Dương
Đại hội đồng cổ đông thường niên PVTrans - PTT năm 2012 thành công tốt đẹp (03-05-2012)
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (12-04-2012)
Phát động thi đua Tháng văn hóa Taxi Dầu khí
Chương trình hành động năm 2011
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  Báo cáo tài chính 2017  
  Báo cáo thường niên năm 2017 của PTT  
  Công bố việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022  
  Công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PTT  
  Công bố điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2018  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.