Chi tiết tin
   

Đại hội đồng cổ đông thường niên PVTrans - PTT năm 2012 thành công tốt đẹp (03-05-2012)


 
     
 

Ngày 26/4/2012 tại tầng 5, tòa nhà Viện Dầu khí, số 173 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội , Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans - PTT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

ĐHĐCĐ đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

-Báo cáo hoạt động năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Hội đồng Quản trị

-Báo cáo hoạt động năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Ban Kiểm soát

-Báo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty

-Kế hoạch SXKD năm 2012

-Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

-Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2011;

-Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2012.

-Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm Tài chính 2012

-Tờ trình về thay đổi thành viên HĐQT

-Tờ trình về thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

-Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

-Tờ trình về Giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017

-Tờ trình về Giới thiệu nhân sự bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2015

ĐHĐCĐ cũng đã tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2015. Kết quả cụ thể như sau:
Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, bao gồm:
1. Ông Đào Mạnh Tiến
2. Ông Lều Minh Tiến
3. Ông Nguyễn Quang Huy
4. Bà Trần Thị Thu Phong
5. Ông Vũ Việt Linh
Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, bao gồm:
1. Ông Nguyễn Quang Nguyên
2. Ông Trần Minh Tuấn
3. Ông Nguyễn Anh Vũ

Đại hội đã kết thúc và thành công tốt đẹp vào 11h45 phút cùng ngày.

Xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông PVTrans – PTT năm 2012
     
    Các tin khác liên quan
CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của ĐHĐCĐ PTT
TB về việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019
CBTT NQ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019
CBTT về Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
CBTT về việc chi trả cổ tức năm 2018
CBTT công tác cán bộ - Kế toán trưởng PTT
TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền
CBTT NQ Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
CBTT Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
CBTT Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát PTT
Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
TB Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 KSV nhiệm kỳ 2019-2024
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
CBTT Báo cáo thường niên năm 2018 của PTT
CBTT báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của PTT
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
CBTT công tác nhân sự của PTT
CBTT chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công bố thông tin bổ nhiệm PGĐ PTT
Công bố nghị quyết DHDCD bất thường 2018
Công văn Báo cáo Công tác nhân sự PTT 2018
Công bố thông tin vv thay đổi địa chỉ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 2018
Thư mời tham dự Đại Hội Cổ Đông bất thường 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của PTT
Báo cáo thường niên năm 2017 của PTT
Công bố thông tin bầu CT HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
Báo cáo thường niên năm 2016
Thông báo số 01- Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016
Điều lệ Công ty năm 2015
Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2015
Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của PTT
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015
Báo cáo thường niên năm 2014
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2014 (12-01-2015)
Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Báo cáo thường niên năm 2013
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
"Duyên dáng PVTrans-PTT” cùng nữ CBCNV Dầu khí Đông Dương
Đại hội đồng cổ đông thường niên PVTrans - PTT năm 2012 thành công tốt đẹp (03-05-2012)
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (12-04-2012)
Phát động thi đua Tháng văn hóa Taxi Dầu khí
Chương trình hành động năm 2011
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của ĐHĐCĐ PTT  
  TB về việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019  
  CBTT NQ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019  
  CBTT về Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  
  CBTT về việc chi trả cổ tức năm 2018  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.