Trang chủ » Quan hệ cổ đông
         
   

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên


Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết tại file đính kèm.
 
 
 
   

Bầu bổ sung HĐQT thành viên HĐQT


Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Đông Dương kính gửi quý cổ đông công bố thông tin bầu bổ sung thành viên HĐQT. Chi tiết tại file đính kèm.
 
 
 
   

CBTT bầu bổ sung thành viên HDQT và bầu chủ tịch HDQT - PTT


Kính gửi: Quý Cổ Đông
Công ty Đông Dương kính gửi quý cổ đông công bố thông tin bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT. Chi tiết tại file đính kèm.
Trân trọng!

 
 
 
   

Công bố thông tin biên bản bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022


Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty Đông Dương kính gửi quý cổ đông công bố thông tin biên bản bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Chi tiết tại file đính kèm.
Trân trọng!

 
 
 
   

Nghị quyết biên bản DHDCD thường niên năm 2017


Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết, biên bản DHDCD thường niên năm 2017.
Trân trọng!
 
 
 
  Trang:[1] 2 3 4 5 6 7 8  
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018  
  TB khẩn vv thay đổi địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của PTT vì lý do bất khả kháng  
  Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của PTT  
  Công bố thông tin miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.