Trang chủ » Quan hệ cổ đông
         
   

Báo cáo tài chính 2017


Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo việc Công bố Báo cáo tài chính năm 2017. Chi tiết tại file đính kèm.

 
 
 
   

Báo cáo thường niên năm 2017 của PTT


Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo việc Công bố Báo cáo thường niên năm 2017 của PTT. Chi tiết tại file đính kèm.

 
 
 
   

Công bố việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022


Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo việc Công bố việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung một thành viên HĐQT và một Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022. Chi tiết tại file đính kèm.

 
 
 
   

Công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PTT


Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo việc Công bố nghị quyết  ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PTT. Chi tiết tại file đính kèm.

 
 
 
   

Công bố điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2018


Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo việc Công bố điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2018. Chi tiết tại file đính kèm.
 
 
 
  Trang:[1] 2 3 4 5 6 7 8 9  
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của ĐHĐCĐ PTT  
  TB về việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019  
  CBTT NQ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019  
  CBTT về Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  
  CBTT về việc chi trả cổ tức năm 2018  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.