Trang chủ » Tin tức
         
   

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của PTT


Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Đông Dương kính gửi nội dung công văn thông báo ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của PTT Trân trọng!
 
 
 
   

Công bố thông tin miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty


Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi nội dung Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty. Trân trọng!
 
 
 
   

Công bố thông tin Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp


Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi nội dung Giấy xác nhận thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp Trân trọng!
 
 
 
   

Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương


Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Trân trọng!
 
 
 
   

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018


Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi nội dung Nghị quyết, biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Trân trọng!
 
 
 
  Trang:[1] 2 3 4 5 6  
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  Báo cáo tài chính 2017  
  Báo cáo thường niên năm 2017 của PTT  
  Công bố việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022  
  Công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PTT  
  Công bố điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2018  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.