Trang chủ » Tin tức
         
   

CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018


Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi nội dung Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018. Trân trọng!
 
 
 
   

TB khẩn vv thay đổi địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của PTT vì lý do bất khả kháng


Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi nội dung Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 vì lý do bất khả kháng. Trân trọng!
 
 
 
   

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018


Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018; Mẫu giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 và các Tài liệu Đại hội. Trân trọng!
 
 
 
   

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của PTT


Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Đông Dương kính gửi nội dung công văn thông báo ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của PTT Trân trọng!
 
 
 
   

Công bố thông tin miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty


Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi nội dung Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty. Trân trọng!
 
 
 
  Trang:[1] 2 3 4 5 6 7  
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018  
  TB khẩn vv thay đổi địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của PTT vì lý do bất khả kháng  
  Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của PTT  
  Công bố thông tin miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.